Till startsida
Starta eller stoppa snurran
  • PARTNERSKAP

    personcentrering inom hälso- och sjukvård

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC

Välkommen till Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd!

Personcentrerad vård
Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen och individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Utifrån detta material skrivs en vårdplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning. 

Se kortfilmen "Partnerskap" om GPCC och personcentrerad vård.


Om Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC- är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. (Läs mer här.)

 

Vår forskning                                                                                      Runt 100 nationella och internationella forskare från olika discipliner är knutna till GPCC. Bland dem finns representanter från nästan alla fakulteter vid Göteborgs universitet. Ett trettiotal forskningsprojekt pågår för närvarande kring olika långvariga sjukdomar och organisation av vård. Oförklarade symtom är ett annat centralt forskningsområde inom GPCC.

Unikt för GPCC är att vi har utvärderat effekterna av personcentrerad vård, både inom ortopedisk och internmedicinsk verksamhet. Förutom kostnadsbesparingar, har positiva effekter från ett patientperspektiv visats då vården anpassas till varje enskild person och individens egna resurser tas tillvara på ett helt nytt sätt. 

Social media

  

Twitterfeed

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta